Stowarzyszenie

26 sierpnia 2018, 18:44

Dlatego powstało Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa

Każdy kto należał do Polskiej Izby Pogrzebowej doskonale pamięta wydarzenia jakie miały miejsce podczas walnego zgromadzenia Izby w Kielcach, w czerwcu zeszłego roku. W ich efekcie doszło do pata i paraliżu Izby. Cześć członków Izby bardzo szybko po spotkaniu w Kielcach powołała do życia konkurencyjną organizację. Przejmując jednocześnie dotychczasowe numery telefonów, dostęp do strony internetowej i całą dokumentację Izby. Blokując możliwość dokonania zmian w KRS i wpisania nowych władz Izby, wybranych na kontynuacji walnego zgromadzenia przeprowadzonego 29 lipca 2017 roku w Strykowie. Te przykre wydarzenia pokazały, że dla niektórych członków Izby nieważna była nasza spuścizna i tradycja. Nieważne było również to, co udało się w Izbie wypracować przez lata wspólnymi siłami.

Dostrzegając to postanowiliśmy zapobiec dalszemu niszczeniu osiągnięć Izby. Spróbować odbudować dobre, wzajemne relacje pomiędzy jej członkami, na których opierała się nasza dotychczasowa współpraca i które zostały zniszczone przez tych, z którymi do niedawna jeszcze razem pracowaliśmy. By umożliwić dalszą, opartą na równorzędnych i koleżeńskich relacjach oraz wzajemnym poszanowaniu wymianę naszych doświadczeń, powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa. Bardzo liczymy, że stanie się ono narzędziem budowania dobrych relacji wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w szeroko rozumianej branży pogrzebowo-funeralnej.

Dlatego wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia informujemy, że w marcu przyszłego roku odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym zostaną wybrane nowe władze.

Obecny Zarząd, Sąd Koleżeński i Komisję Rewizyjną powołano niejako tylko awaryjnie po to, by jak najszybciej dokonać rejestracji Stowarzyszenia w sądzie i umożliwić mu rozpoczęcie działalności. W poszanowaniu naszych wcześniejszych ustaleń, do władz Stowarzyszenia weszły te osoby, które wybrano do władz Polskiej Izby Pogrzebowej na kontynuacji walnego zgromadzenia w Strykowie. Powołując do życia Stowarzyszenie – członkowie założyciele zawarli dżentelmeńską umowę, że nowe władze na zwykłą, całą kadencję, zostaną wybrane na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. To przyrzeczenie złożone obecnym i przyszłym naszym członkom jest ciągle aktualne i w pełni obowiązuje!

Od początku naszej działalności chcemy, by wszyscy nasi członkowie mieli pełne poczucie tego, że nikt, kto należy do Stowarzyszenia Polska Izba Pogrzebowa nie będzie wykorzystywał swojego członkostwa, a tym bardziej sprawowanych w Stowarzyszeniu funkcji do załatwiania własnych interesów. Naszą podstawową zasadą będzie to, że praca w organach Stowarzyszenia to nie tyle zaszczyt, co przede wszystkim służba wspólnemu dobru. Zawsze będziemy kierować się tą zasadą. Tylko wtedy nasze działanie będzie miało sens.

Firmy zrzeszone w SPIP

Kwartalnik Funeralny

Deklaracja członkowska

Reklamy

Partnerzy