KONTAKT

04 lipca 2018, 12:37

Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa
 
ul. Piotrkowska 194, 90-638 Łódź
 
 tel. 795 074 783
 
 e-mail: biuro@stowarzyszeniepolskaizbapogrzebowa.pl
 
REGON: 38029410000000,  NIP: 7252280008
 
konto bankowe: 34 1240 2539 1111 0010 8311 6035

Firmy zrzeszone w SPIP

Biuletyny SPIP

Biuletyn nr 1
Deklaracja członkowska

Reklamy

Partnerzy