KONTAKT

04 lipca 2018, 12:37

Biuro Stowarzyszenia Polskiej Izby Pogrzebowej
Adres: ul. Piotrkowska 194, 90-638 Łódź
Telefon: 795 074 783
e-mail: biuro@stowarzyszeniepolskaizbapogrzebowa.pl
Biuro czynne: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 16:00
Sekretarz biura: Mateusz Jardzioch
REGON: 38029410000000,
NIP: 7252280008
 
Konto Stowarzyszenia: 34 1240 2539 1111 0010 8311 6035

Firmy zrzeszone w SPIP

Kwartalnik Funeralny

Deklaracja członkowska

Reklamy

Partnerzy