Nowa wysokość składek członkowskich

24 czerwca 2019, 16:35

Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa, informuje, iż zgodnie z uchwałą 2/2019 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 15 czerwca 2019 roku w Kielcach wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), począwszy do dnia 1 lipca 2019 roku.

Składkę należy wpłacać wyłącznie na rachunek bankowy Stowarzyszenia do dnia 10 każdego miesiąca lub w terminie 14 dni od daty przyjęcia w poczet członków, nie później niż do dnia 31 grudnia roku przyjęcia.

Numer rachunku bankowego stowarzyszenia:  34 1240 2539 1111 0010 8311 6035

Tytułem: Składka członkowska za m-c ……….. .

Firmy zrzeszone w SPIP

Kwartalnik Funeralny

Deklaracja członkowska

Reklamy

Partnerzy