Zostaliśmy zaproszeni przez Głównego Inspektora Sanitarnego do prac legislacyjnych!

27 maja 2019, 13:07

Z uzyskanych informacji od rzecznika GIS – Jana Bondara wynika, iż obecnie projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oczekuje na decyzję kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie informujemy, iż otrzymaliśmy pozytywną wiadomość od Głównego Inspektora Sanitarnego o wpisaniu Stowarzyszenia Polska Izba Pogrzebowa na listę podmiotów, do których zostanie przesłany projekt nowej ustawy, w ramach konsultacji społecznych.

Po rozpoczęciu prac legislacyjnych będziemy mogli w sposób czynny przedstawiać naszą opinię co do treści zapisów noweli.

W chwili obecnej z żadnym podmiotem z branży pogrzebowej Ministerstwo Zdrowia nie konsultuje zapisów nowej ustawy. Oznacza to że Polska Izba Branży Pogrzebowej, ani żaden inny podmiot z branży pogrzebowej nie występuje w roli krajowego konsultanta w procesie legislacyjnym nowego prawa funeralnego.

Firmy zrzeszone w SPIP

Kwartalnik Funeralny

Deklaracja członkowska

Reklamy

Partnerzy